Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a. Marka Solar’ın online alışveriş platformu olan www.markasolar.com’un ne tür kişisel veriler topladığını,

b. bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

c. www.markasolar.com‘un kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,

d. www.markasolar.com‘un işlediği kişisel verilerin üzerindeki Kullanıcı haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır.

www.markasolar.com (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Marka Solar, Kullanıcılar’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir.

İnternet Sitesi, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, adres, telefon, e-posta vb.) talep edebilir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, unvanı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya ve iletişim kurmaya yönelik her türlü bilgidir. İnternet Sitesi’ne kayıt yaptırıp sipariş verebilmek için bazı ticari / kurumsal bilgilerle birlikte, kişisel bilgilerin de paylaşılması gerekmektedir. İnternet Sitesi’nin veri tabanında toplanan bu bilgiler, hizmetin ifası ve/veya daha iyi hizmet sunulması için kampanya çalışmalarında ve/veya müşteri profillerine yönelik özel promosyon oluşturma, fatura teslimatı gibi faaliyetlerinde kullanılmaktadır. İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle açık rızanıza gerek bulunmaksızın, İnternet Sitesi’nin sahibi olan Marka Solar tarafından işlenmektedir.

Kullanıcıların IP adresleri İnternet Sitesi’ni yönetmek, Kullanıcıları, Kullanıcıların alışveriş sepetlerini tanımak ve açık demografik bilgileri işlenmemesini talep etme, verilerin işlenme amacını ve bunların doğru ve uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişilere bilgi talep etme, verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen süreler geçmiş olmak kaydıyla silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, mücbir sebepler hariç olmak üzere otomatik analiz sistemlerinde aleyhine sonuç çıkan bir durumun ortaya çıkması durumunda itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak istediklerinde Marka Solar ile iletişime geçebilirler. Talepler, öncelikle yazılı olarak ve kanunda belirtilen yöntemlerle Marka Solar’a iletilecektir. Marka Solar, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplerle ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir ücret talep edilmeyecektir; ancak, Marka Solar’ın talepleri yerine getirmek için harcadığı maliyetler sebebiyle Kullanıcılar’dan ücret talep etme hakkı saklıdır.

Marka Solar, işbu Gizlilik Politikası’nı, Kullanıcılar’a önceden haber vermek ve/veya Kullanıcıların onayını almak zorunda olmaksızın, her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir ve/veya yeniden düzenleyebilir. Güncellenen, değiştirilen ve/veya yeniden düzenlenen Gizlilik Politikası, İnternet Sitesi üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Gizlilik Politikası ve uygulanması ile ilgili olarak çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023.